วัสดุคอมโพสิต

เราผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุคอมโพสิตที่มีมาตรฐาน OEM และปรับแต่งขนาดสำหรับ Caterpillar ฟีโนลิกเรซินบุชเพิ่มกราไฟท์ฟีนอลเรซินบุชคอมโพสิตตลับลูกปืนฯลฯใช้ในด้านพลังงานของของไหลเคมีการประมวลผลการเกษตรอาหารและเครื่องดื่มพลังงานลมการบินและอวกาศยานยนต์และสาขาอ

    ไม่มีผลิตภัณฑ์