วัสดุคอมโพสิต

เราผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุคอมโพสิตที่มีมาตรฐาน OEM และขนาดที่กำหนดเองสำหรับไฮดรอลิกเคมีเกษตรเครื่องดื่มน้ำอุ่นพลังงานลมการบินและอวกาศรถยนต์ฯลฯ

    ไม่มีผลิตภัณฑ์