ฟลูออรีนพอลิเมอร์ดัดแปลง

เราได้ปรับปรุงตัวเลือกของฟลูออไรด์โพลิเมอร์สำหรับการใช้งานที่ต้องการตราประทับพิเศษหรือรูปร่างที่กำหนดเองรวมทั้งการออกแบบชิ้นส่วนที่ผลิตจากพลาสติกแปรรูปเช่นเทฟลอน เราจัดหาและส่งออกภาพนิ่งแถบนุ่มขูดแหวนสนับสนุนตนเองหล่อลื่นฟลูออรีนพลาสติกแบริ่งปรับเปลี่ยนฟลูออรีนพอลิเมอร์พลังงานของไหลเคมีเกษตรเครื่องดื่มน้ำอุ่นพลังงานลมรถบินและอวกาศ