ผลิตภัณฑ์เทฟลอน

สำหรับการใช้งานที่ต้องปิดผนึกพิเศษหรือปรับแต่งรูปร่างเรามีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ PTFE รวมถึงการออกแบบชิ้นส่วนที่ผลิตโดยเครื่องจักรพลาสติกเช่น PTFE และทองแดงคู่มือเราจัดหาและส่งออกเข็มขัดนุ่มขูดเข็มขัดนุ่มแหวนสนับสนุนตนเองหล่อลื่นฟลูออรีนพลาสติกแบริ่งและแก้ไข fluoropolymer สำหรับพลังงานของของไหลเคมีการแปรรูปการเกษตรอาหารและเครื่องดื่มท่อพลังงานลมการบินและอวกาศรถยนต์ฯลฯ