แบริ่งพลาสติกฟลูออไรด์หล่อลื่นด้วยตนเอง

เรามีตัวหล่อลื่น fluoroplastics ตลับลูกปืนพร้อมใช้งานสําหรับการใช้งานที่ต้องใช้ตราประทับพิเศษหรือรูปร่างที่กําหนดเองรวมทั้งการออกแบบชิ้นส่วนที่ผลิตจากพลาสติกแปรรูปเช เราจัดหาและส่งออกเข็มขัดนุ่มขูดแหวนสนับสนุนตนเองหล่อลื่นฟลูออรีนพลาสติกแบริ่งและดัดแปลงฟลูออรีนพอลิเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์การเกษตรอาหารเครื่องดื่มท่อลมบินและรถยนต์