การลื่นไถล

เรามีตัวเลือกแถบนุ่มสำหรับการใช้งานที่ต้องการตราประทับพิเศษหรือรูปร่างที่กำหนดเองรวมทั้งชิ้นส่วนพลาสติกแปรรูปเช่นเทฟลอน เราจัดหาและส่งออกเข็มขัดนุ่มขูดแหวนสนับสนุนตนเองหล่อลื่นฟลูออรีนพลาสติกแบริ่งและดัดแปลงฟลูออรีนพอลิเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์การเกษตรอาหารเครื่องดื่มท่อลมบินและรถยนต์