ทรงกลม

เราผลิตแบริ่งทรงกลมที่นั่งฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์เรซินบุชและแกรไฟต์ทรงกลมสิ้นสุดก้านบุชคอมโพสิตและแบริ่งคอมโพสิตสำหรับมาตรฐาน OEM และอุตสาหกรรมอื่นๆ