บ้าน / ข่าวประชาสัมพันธ์

ความสำคัญของการเลือกตราประทับที่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาดการติดตั้งเป็นสาเหตุทั่วไปของความล้มเหลวของการปิดผนึกในรถวันนี้ แต่เหตุผลที่พบมากที่สุดสำหรับความล้มเหลวของซีลคือว่ามันไม่ถูกต้องในการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะตรวจสอบตราประทับเก่าและแทนที่ด้วยตราประทับที่ถูกต้อง

เมื่อเปลี่ยนซีลเก่าในใบสมัครของคุณคุณควรใช้หมายเลขบนซีลเก่าเพื่อระบุการเปลี่ยนซีล ความกว้างแคบมักจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดถ้าไม่มีคอลัมน์ในความกว้างเดียวกัน ความกว้างที่กว้างขึ้นเป็นที่ยอมรับอย่างสมบูรณ์ถ้าพื้นที่ได้รับอนุญาตแต่มันมักจะจำกัด

ถ้าคุณต้องการที่จะติดตั้งซีลในโปรแกรมใหม่มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเก็บรวบรวมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของซีลซีลความกว้างและเส้นผ่าศูนย์กลางเพลา เมื่อวัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของซีลให้แน่ใจว่าได้วัดอย่างน้อยสามตำแหน่งเท่ากับการกระจายรอบซีล ค่าเฉลี่ยของการอ่านเหล่านี้แสดงถึงเส้นผ่าศูนย์กลางของซีล

ความเร็วอุณหภูมิและความดันยังมีบทบาทในการเลือกซีลที่ถูกต้อง