แผ่นใส่

เราผลิตมาตรฐาน OEM และปรับแต่งขนาดใส่แผ่นสำหรับ Caterpillar บุชเรซินฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์เรซินบุชบุชคอมโพสิตแบริ่งคอมโพสิตเพิ่มแกรไฟต์ฯลฯ